Urząd Pracy Szczecin

PUP Szczecin – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: zachodniopomorskie

PUP Szczecin – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie praca, oferty pracy. PUP Szczecin dofinansowanie działności gospodarczej. Urząd Pracy Szczecin kontakt, rejestracja.

PUP Szczecin oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest instytucją, która przede wszystkim zajmuje się analizą rynku pracy. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. PUP Szczecin oferty pracy udostępnia na głównej stronie internetowej. Należy pamiętać, że ma do nich wgląd każda osoba, która posiada dostęp do internetu. W instytucji, którą jest Urząd Pracy Szczecin oferty pracy dotyczą praktycznie każdej branży zawodowej, dzięki temu każdy jest w stanie znaleźć coś, co mogłoby go zainteresować. PUP Szczecin aktualne oferty pracy zamiesza codziennie, dlatego warto często odwiedzać stronę w celu sprawdzenia nowości. Jeśli chodzi o oferty pracy, których ważność już wygasła, zostają usuwane z portalu w celu pozostawienia na nim wyłącznie aktualnych propozycji. 

PUP Szczecin praca

Jeśli chodzi o Urząd Pracy Szczecin to obsługiwany jest on wyłącznie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każda z zatrudnionych w tej instytucji osób posiada wymagane wykształcenie, szeroki zakres wiedzy, a także duże doświadczenie zawodowe. To wszystko sprawia, że każda odbyta wizyta osobista, przebiega bardzo profesjonalnie, a także w przyjaznej atmosferze. W jednostce PUP Szczecin praca głównie polega na bezpośredniej obsłudze interesanta. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie pracownicy wprowadzają dane do systemu, dokonują rejestracji oraz wyrejestrowania osób, przyjmują i rozpatrują wpływające wnioski, a także udzielają pomocy i wsparcia osobom bezrobotnym. 

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą rozpocząć swoją karierę w tej instytucji, powinny wiedzieć, że w czasie prowadzenia rekrutacji, dotyczącej zatrudnienia Urząd Pracy Szczecin oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej. O wybrane stanowisko interesanci ubiegać mogą się również, udając się osobiście do placówki. 

PUP Szczecin staże

Warto wiedzieć, że Urząd Pracy w Szczecinie oprócz ofert dotyczących zatrudnienia oferuje również osobom bezrobotnym kursy staże oraz szkolenia. Oferowane przez PUP Szczecin staże dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a także poprawienie swoich umiejętności praktycznych. Staże w PUP Szczecin mogą trwać od trzech do sześciu miesięcy w zależności od podjętej decyzji, która zależy od różnych czynników. Absolwent po ukończeniu stażu może dostać od pracodawcy propozycję dalszej współpracy, jeśli sumiennie wykonywał powierzone mu zadania. 

PUP Szczecin dofinansowanie działalności gospodarczej

Instytucja, jaką jest PUP Szczecin dofinansowanie działalności gospodarczej udziela wyłącznie osobom, które spełniają odpowiednie wymagania. Interesanci, którzy ubiegają się o dotacje muszą posiadać status osoby bezrobotnej. Należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać jedynie osoby, które nie posiadają żadnej innej pracy zarobkowej ani nie pobierają środków pielęgnacyjnych, wynikających z opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Dodatek aktywizacyjny PUP Szczecin

Możliwy do uzyskania dodatek aktywizacyjny PUP Szczecin przyznaje osobom, które spełniają określone warunki. Należy przede wszystkim być osobom bezrobotną z prawem do zasiłku, która z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie. Mogą również otrzymać go osoby, które w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie podejmą zatrudnienie z niepełnym wymiarze czasu pracy i będą otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Urząd Pracy Szczecin kontakt

Aby uzyskać z instytucją, jaką jest Urząd Pracy Szczecin kontakt zdalny, można wybrać w tym celu niżej podany numer telefonu. Istnieje również możliwość przesłania wiadomości mailowej, wykorzystując w tym celu pocztę elektroniczną. W przypadku pilnej sprawy należy skorzystać z dostępnego telefonu, ponieważ jest to najszybszy kanał kontaktowy, dzięki, któremu można natychmiast uzyskać wszystkie potrzebne informacje.

Aktualne numery telefonu do Urzędu Pracy w Szczecinie to:

 • Sekretariat: 91 422 55 33
 • Dział organizacyjno-administracyjny: 91 42 54 928
 • Stanowisko do Spraw Archiwum Zakładowego: 91 42 54 996
 • Stanowisko do Spraw Obsługi Urzędu: 91 42 54 927
 • Stanowisko do Spraw Kadr BHP: 91 42 54 925
 • Dział Windykacji: 91 42 54 929
 • Refundacja z funduszu pracy: 91 42 54 935
 • Obsługa środków budżetowych i PFRON: 91 42 54 930
 • Pośrednictwo pracy: 91 42 54 916
 • Doradca zawodowy: 91 42 54 915
 • Dotacja na założenie działalności gospodarczej: 91 42 54 981
 • Wsparcie finansowe dla pracodawców: 91 42 54 963
 • Staże: 91 42 54 962
 • Dział Ewidencji i Świadczeń: 91 42 54 917
 • Wydawanie zaświadczeń: 91 42 54 923
 • Wydawanie decyzji: 91 42 54 922
 • Rejestracja: 91 42 54 971
 • Dodatki aktywizacyjne: 91 42 54 977

PUP Szczecin godziny otwarcia

W instytucji PUP Szczecin godziny otwarcia różnią się od godzin przyjmowania zainteresowanych osób. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie otwarty jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Obsługa interesantów odbywa się od 7:45 do 14:45.

Urząd Pracy Szczecin godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 7:45-14:45
 • Wtorek: 7:45-14:45
 • Środa: 7:45-14:45
 • Czwartek: 7:45-14:45
 • Piątek: 7:45-14:45
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 914Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS