Urząd Pracy Ostróda

PUP Ostróda – Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: warmińsko-mazurskie

PUP Ostróda – Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Urząd Pracy Ostróda numer telefonu, kontakt, rejestracja, dofinansowanie. Oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Ostróda. Kursy w PUP Ostróda.

Urząd Pracy Ostróda

Urząd Pracy Ostróda oprócz głównej siedziby na ul. Jana III Sobieskiego 5 posiada Filię w Morągu. Wchodzi w skład Powiatowej Administracji Zespolonej, która prowadzi działania zapobiegające rozpowszechnianiu się bezrobocia. Operuje budżetem Funduszu Pracy i współpracuje z innymi jednostkami powiatowymi w celu rozwinięcia i udoskonalenia rynku pracy, na którym działa. Uzyskuje dofinansowania, które są przeznaczone na opłacanie szkoleń i staży, a także nowych przedsiębiorstw gospodarczych. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie tworzy rejestr wszystkich osób bezrobotnych podlegających pod PUP Ostróda.

Urząd Pracy Ostróda kontakt

W jednostce, jaka jest Urząd Pracy Ostróda rejestracja możliwa jest przez portale internetowe, a także przez numery telefonów w biurze obsługi klienta.
Urzad Pracy Ostroda informuje, że nie udziela odpowiedzi na wiadomości wysłane na adres e-mail, które nie są napisane według podanych wymogów. Wiadomość powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres petenta (kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania) oraz temat treści. Tematyka zawiadomienia powinna mieć cechy korespondencji urzędowej.

Urząd Pracy Ostróda adres: ul. Jana III Sobieskiego 5; 14-100 Ostróda
Filia w Morągu adres: ul. Dąbrowskiego 8; 14-300 Morąg
Urząd Pracy Ostróda numer telefonu:

 • Dyrekcja: 
  • 89 642 95 10
  • 89 642 95 10
 • Dział Organizacyjno-Administracyjny:  89 642 95 10
 • Dział Ewidencji i Świadczeń:  89 642 95 47
 • Dział Finansowo-Księgowy: 89 642 95 42
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej: 
  • Dział Rynku Pracy: 89 642 95 21
  • Dział Poradnictwa i Pośrednictwa: 89 642 95 33
    

Filia w Morągu telefon: 89 757 91 00
Filia w Morągu e-mail: 

Urząd Pracy Ostróda godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-16:00
 • Wtorek: 07:00-15:00
 • Środa: 07:00-15:00
 • Czwartek: 07:00-15:00
 • Piątek: 07:00-15:00

W soboty i niedziele Powiatowy Urząd Pracy Ostróda (PUP Ostróda) nie przyjmuje interesantów z powodu nieczynności placówki. Klienci są przyjmowani w godzinach od 08:00 do 14:00. Dyrektor, Zastępca i Kierownik Filii PUP przyjmują petentów w przypadku skarg i wniosków tylko w poniedziałki od godziny 12:00 do godziny 14:00. 

PUP Ostróda oferty pracy

Urząd Pracy Ostróda oferty pracy posiada dzięki prężnej współpracy z wieloma przedsiębiorstwami zatrudniającymi pracowników. Urząd Pracy Ostróda dofinansowanie na pracownika oferuje wielu pracodawcom. Wielu z nich chce zatrudnić większą liczbę pracowników, jednak nie są pewni czy dadzą radę opłacić ich wynagrodzenie. W tym wypadku właśnie Urząd Pracy wyciąga pomocną dłoń, oferując korzystne rozwiązanie dla dwóch stron. Dodatkowo pracodawca gdy utworzy nowe stanowisko dla pracownika, dostaje zwrot kosztów. Jednak przez cały okres zatrudnienia osoby wybranej przez urząd musi przestrzegać Kodeksu Pracy.

Urząd Pracy Ostróda kursy

Kursy zwane również szkoleniami są jedną z form doszkalania osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Każdego miesiąca osoba, która uczestniczy w szkoleniu, dostaje wynagrodzenie w wartości 120% z zasiłku dla bezrobotnych. Wymiar godzinowy przy takiej stawce wynosi 150 godzin przepracowanych. W przypadku mniejszej ilości godzin wynagrodzenie jest specjalnie obliczane na podstawie odpowiedniego wzoru. Decyzję o możliwości odbycia szkolenia podejmuje starosta powiatu. Urząd Pracy Ostróda kursy udostępnia również osobom pracującym w wieku 45 lat i więcej.

Liczba wyświetleń: 6570Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS