WFOŚiGW Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kategoria: NFOŚiGW

Województwo: zachodniopomorskie

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

WFOŚiGW Szczecin godziny otwarcia urzędu, adres, telefony. Program Czyste powietrze w WFOŚiGW w Szczecinie, składanie wniosków. Zadania placówki.

WFOŚiGW Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW Szczecin) zajmuje się czynną działalnością na rzecz ochrony środowiska, przywracania  środowiska naturalnego dla cennych i zagrożonych gatunków. Głównie wspiera wszystkie programy organizowane przez pracowników jednostki, które mają na celu zmniejszania wydzielania zanieczyszczeń do środowiska.  Jednym z ciekawych projektów placówki jest Ogólnopolski Program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie. Działalność projektu ma skutkować przywróceniem dobrego stanu gleby.

WFOŚiGW Szczecin czyste powietrze

Program WFOŚiGW czyste powietrze Szczecin jest projektem stworzonym przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do środowiska przez wymianę nieefektywnie działających i starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Każda osoba posiadająca taki obiekt może ubiegać się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Każdy wnioskodawca musi spełniać określone przez instytucję wymagania, aby uzyskać podstawowy poziom dofinansowania lub podwyższony poziom dofinansowania. Dotacja obejmuje:

 • wymianę pieców na ekologiczne źródła ciepła, spełniające wszystkie wymagania programu Czyste powietrze
 • instalację nowego centralnego ogrzewania 
 • instalację ciepłej wody użytkowej
 • wentylacje mechaniczną
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie domu
 • wymianę drzwi i okien

Rozliczeniu we wniosku podlegają wszystkie koszty poniesione 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na Program WFOŚiGW Szczecin czyste powietrze. Wniosek mogą złożyć osoby mieszkające na terenie wchodzącego w skład zasięgu terytorialnego WFOŚiGW Szczecin. 
Osoby, które uzyskały dofinansowanie i zainstalowała w budynku nowy sprzęt, jest uważana za prosumenta (WFOŚiGW Szczecin prosument).

WFOŚiGW Szczecin kontakt

WFOŚiGW Szczecin posiada dwa adresy siedzib, z których każda z nich odpowiada za inne funkcje. Placówka na ul. Waryńskiego 17 obsługuje interesantów w obrębie m.in.: Programu czyste powietrze praz Programu pożyczek dla osób fizycznych. Jednostka zlokalizowana na ul. Solskiego 3 zajmuj się sprawami związanymi przede wszystkim Programem Moja woda. Oba oddziały znajdują się w Szczecinie. WFOŚiGW Szczecin kontakt z interesantami prowadzi przez numery telefonów. W placówkach istnieje wiele stanowisk pracy, które posiadają indywidualny numer, a pracownicy obsługujący linie telefoniczne są gotowi do udzielania wszelkich informacji w godzinach pracy instytucji.

WFOŚiGW Szczecin adres: 

 • Program Czyste powietrze i Program pożyczek dla osób fizycznych: ul. Waryńskiego 17, Szczecin
 • Program Moja woda: ul. Solskiego 3, Szczecin
  WFOŚiGW Szczecin telefon: 
 • Program Czyste powietrze:  91 485 51 70
 • Program Ciepłe mieszkanie: 91 485 51 48
 • Program Moja woda: 91 485 51 31
 • Program pożyczek dla osób fizycznych: 91 485 51 70
  WFOŚiGW Szczecin godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00-15:00
Wtorek  08:00-15:00
Środa  08:00-15:00
Czwartek  08:00-15:00
Piątek  08:00-15:00
SobotaZamknięte 
Niedziela Zamknięte 
  WFOŚiGW Szczecin wnioski

W placówce, jaką jest   WFOŚiGW Szczecin wnioski udostępnia w witrynie internetowej jednostki. Każdy dokument można pobrać w formacie PDF. Przykładowymi wnioskami, które można wypełnić są: wniosek o dofinansowanie zadania ze środków  WFOŚiGW Szczecin czy wniosek o umorzenie pożyczki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej Szczecin informuje, że  wszystkie problemy związane z obsługą załączników, wniosków należy zgłaszać mailowo bezpośrednio do siedziby urzędu.

Liczba wyświetleń: 8694Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS