Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kategoria: NFOŚiGW

Województwo: dolnośląskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW Wrocław kontakt dla interesantów na stronie. WFOŚiGW Wrocław program czyste powietrze. Wymiana pieców w WFOŚiGW Wrocław.

WFOŚiGW Wrocław

Przedmiotem postępowania WFOŚiGW Wrocław jest działalność na rzecz ochrony środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu posiada budżet, z którego finansowane są wszystkie projekty stworzone specjalnie dla uskutecznienia ochrony atmosfery, zasobów wodnych, różnorodności biologicznej i funkcjonalności wszystkich ekosystemów. WFOŚiGW  we Wrocławiu udziela wszelkich pożyczek i dofinansowań beneficjentom chcącym skorzystać z nowej technologii przyjaznej dla otoczenia. Fundusz WFOŚiGW udziela pożyczek zasadniczych oraz pożyczek na zachowanie płynności finansowej. 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • jednostki budżetowe
 • zakłady opieki zdrowotnej na prawach publicznych
 • ośrodki wychowawcze
 • ośrodki oświatowe i kulturalne
 • fundacje
 • placówki samorządu terytorialnego
 • jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej

WFOŚiGW Wrocław czyste powietrze

Program czyste powietrze ma na celu zmniejszyć ilość wydalanych do powietrza zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na ludzkie zdrowie. Według najnowszych badań WFOŚiGW Wrocław ustalił, że zanieczyszczenia mają negatywne działanie na: pracę wątroby, alergie, choroby płuc, niedokrwienia serca i bóle głowy. W tym celu został stworzony program czyste powietrze WFOŚiGW Wrocław. Projekt dąży do poprawienia jakości powietrza i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wydalanych do środowiska. Wszystkie osoby posiadające np.  budynki jednorodzinne mogą ubiegać się o dofinansowanie na rzecz projektu. W takim wypadku należy złożyć specjalnie przeznaczony do tego wniosek, który zostaje rozpatrzony w wyznaczonym do tego terminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z wymaganiami, które należy spełniać. 

WFOŚiGW Wrocław wymiana pieców

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został ogłoszony nabór na dofinansowania programu Ciepłe Mieszkanie. Celem projektu jest wymiana starych pieców zwanych kopciuchami na przyjazne środowisku urządzenia grzewcze. Efektywna realizacja programu może zmniejszyć emitowanie gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska, przez co poprawi się jakość powietrza. Miejscem, gdzie można uzyskać informacje o projekcie, jest np. gmina będąca beneficjentem programu. WFOŚiGW przyznaje jej dotacje, na które gmina przeprowadza nabór wniosków. Program kierowany jest w szczególności do osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, w których na pewno nie ma centralnego ośrodka grzewczego. Jeśli wnioskodawca mieszka w gminie: podlegającej pod WFOŚiGW Wrocław i istniejącej na liście jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin, wtedy kwota jego dofinansowania może być wyższa od średniej wartości możliwej do uzyskania.

WFOŚiGW Wrocław kontakt

Siedziba WFOŚiGW Wrocław znajduje się na ul. Jastrzębiej 24. Z urzędem można połączyć się przez podane numery telefonu oraz pocztę elektroniczną e-mail. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30.

Adres WFOŚiGW Wrocław: ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław
Telefony:

 • Kancelaria ogólna:  (71) 333 09 40
 • Sekretariat Zarządu: (71) 333 09 71

E-mail: [email protected]

Liczba wyświetleń: 10017Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS