Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Kategoria: NFOŚiGW

Województwo: kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

WFOŚiGW Toruń – informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego. Program czyste Powietrze WFOŚiGW Toruń WFOŚiGW – wnioski, telefon, adres, dofinansowanie.

WFOŚiGW Toruń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest instytucją państwową odpowiedzialną za dbałość o środowisko naturalne w województwie kujawsko-pomorskim. Na co dzień pracownicy WFOŚiGW Toruń wspierają działania proekologiczne i zarządzają środkami przyznanymi z funduszy Unii Europejskiej. W przyjazny i profesjonalny sposób udziela też klientom niezbędnych informacji, także na temat organizowanych projektów. Warto kierować pytania do instytucji w Toruniu z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych.

WFOŚiGW Toruń kontakt

Instytucja jedną siedzibę posiada zlokalizowaną przy ulicy Fredry 8. W tym miejscu znajduje się sekretariat WFOŚiGW Toruń. Oczywiście WFOŚiGW Toruń kontakt z interesantami obsługują w godzinach otwarcia od 7:00 do 15:00 w dni poniedziałek-piątek. Dodatkowo kontakt jest możliwy do zrealizowania poprzez formularz dostępny na stronie urzędu.

Adres: ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń
Telefon: 56 62 12 300
E-mail: [email protected]

Należy pamiętać, że Dział Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieści się przy ulicy ul. Szosa Lubicka 26. W tym miejscu realizowane są formalności z zakresu programów między innymi Czyste Powietrze czy Moja Woda w Toruniu. Oddział również jest dostępny dla petentów od 7:00 do 15:00.

Adres: ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń

Program Czyste Powietrze Toruń – WFOŚiGW 

Docelowo wszyscy mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego będą mogli skorzystać z programu Czyste Powietrze. Program ma charakter priorytetowy dla rządu polskiego. Celem jest odnowienie energetyczne budynków, które nie spełniają określonych norm ekologicznych oraz unowocześnienie ich instalacji. Realizując te cele pozytywnie można osiągnąć pozytywny wpływ na środowisko naturalne i atmosferę w domach. Dodatkowo poprzez realizacje programu Czyste Powietrze WFOŚiGW Toruń liczy na poprawę komfortu cieplnego oraz stanu technicznego budynku.

Obsługę interesantów zainteresowanych programem WFOŚiGW Toruń Czyste powietrze prowadzą pracownicy Działu Obsługi Programów Ogólnopolskich. Program Czyste Powietrze w Toruniu, cieszy się zainteresowaniem. Kontakt w tej sprawie można uzyskać drogą telefoniczną z pracownikiem obsługującym dokumenty z tego zakresu.

Telefon: 56 62 12 370, 56 62 12 371
E-mail: [email protected]

Czyste Powietrze wniosek jest dostępny do pobrania online. Gotowe dokumenty należy skierować do WFOŚiGW Toruń. Niektóre z wniosków mogą być przesyłane poprzez ePUAP. Warto spytać o możliwość skierowania dokumentów droga elektroniczną w sprawie programu Czyste Powietrze

ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP

Czyste Powietrze Toruń wysokość dofinansowania

Jak wynika z oficjalnych informacji wysokość dofinansowania z programu Czyste Powietrze w Toruniu może wynieść nawet 9 tys. zł. Warunkiem, jaki wypływa na wysokość dofinansowania jest wysokość poniesionych kosztów. Wypłata nie może wynosić więcej niż 45% poniesionych kosztów.

Program Moja Woda Toruń

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oficjalnie poinformowali, że nabór wniosków w związku z organizowanym programem Moja Woda został zakończony, Oznacza to, że mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, nie mogą składać dokumentów w tej sprawie. Program Moja Woda może zostać wznowiony przez WFOŚiGW. W takim przypadku dane na stronie zostaną zaktualizowane.

Liczba wyświetleń: 3638Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS