Zakład Karny w Czarnem

Zakład Karny w Czarnem

Kategoria: Zakład Karny

Województwo: pomorskie

Zakład Karny w Czarnem

Zakład Karny w Czarnym opinie, adres placówki, telefon oraz zdjęcia. Możliwe widzenia z osadzonymi. Zakład Karny Czarne numer konta na wypiskę.

Zakład Karny Czarne

Zakład Karny Czarne podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie i jest miejscem przeznaczonym do odbywania kary pozbawienia wolności przez mężczyzn. Zakład Karny w Czarnym to jednostka więzienna o charterze zamkniętym. Przeznaczona głównie dla skazanych, odbywających wyrok pozbawienia wolności po raz pierwszy. W zakładzie karnym są dwa główne oddziały: 

  • zamknięty dla recydywistów penitencjarnych oraz 
  • półotwartym dla recydywistów penitencjarnych.

W instytucji jaką jest Zakład Karny Czarne, znajduje się również oddział aresztu śledczego, terapeutyczny, a także dwa oddziały szpitalne. Zakład Karny w czarnym jest w stanie pomieścić około 1434 osadzonych. Zakład Karny Czarne to największa jednostka podlegająca Okręgowemu Inspektoratowi Straży Więziennej w Koszalinie. W ramach swojej działalności jednostka zawiera w sobie Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych, który odpowiedzialny jest za szkolenie psów służbowych na potrzeby całego systemu więziennictwa. Jednostka jest podzielona na cztery Oddziały Penitencjarne, co istotne każdy z nich posiada własną specyfikę działania.

Zakład Karny Czarne numer konta na wypiskę

W areszcie ZK Czarne istnieje możliwość przekazania bliskim przebywającym w zakładzie karnym, wsparcia finansowego. Warto nadmienić, iż osadzony nie otrzymuje gotówki bezpośrednio do rąk własnych. Zakład Karny Czarne numer konta na wypiskę udostępnia na swojej głównej stronie internetowej ZK. Zainteresowani mogą wpłacić na konto określoną kwotę gotówki, która zostanie przekazana dla osadzonego. 

Zakład Karny w Czarnem adres:
Miasto: Czarne
Ulica: ul. Pomorska 1
Kod pocztowy: 77-330
Email: [email protected]
Zakład Karny w Czarnem telefon: 59 833 08 01
Fax: 59 833 20 09

Zakład Karny w Czarnem Opinie

Osoby które poszukują aktualnych informacji dotyczących m.in. sytuacji, warunków jakie panują w Zakład Karny w Czarnem forum, jest miejscem, gdzie takie wiadomości można uzyskać. Warto jednak wspomnieć, iż forum służy głównie do dzielenia się informacjami, które są przekazywane, w szczególności przez bliskie osoby osadzonych. Użytkownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz informacjami dot. panującej sytuacji w ZK w Czarnem.

Zakład Karny w Czarnem zdjęcia

Na jednym z portali społecznościowych udostępniane przez Zakład Karny w Czarnym zdjęcia mogą przybliżyć zainteresowanym charakterystykę, rodzaj oraz system pracy zakładu karnego. Co istotne, można śledzić na bieżąco udostępniane informacje przez pracowników zakładu. 

Liczba wyświetleń: 197Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS