MOPR Szczecin

MOPR Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: zachodniopomorskie

MOPR Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

MOPR Szczecin godziny otwarcia, adres, numer telefonu, Kadłubka, Sikorskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zasiłek stały, bezdomni.

MOPR Szczecin kontakt

Placówka MOPR Szczecin mieści się przy ulicy Sikorskiego 3. Warto wiedzieć, że MOPR Abramowskiego Szczecin to lokalizacja, w której znajduje się Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód. Interesanci, którzy chcą uzyskać z MOPR Szczecin kontakt, mogą skorzystać z niżej podanego numeru telefonu. Istnieje również możliwość, przesłania wiadomości mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

MOPR Szczecin telefon: 91 48 57 601, 91 48 57 500
Adres e-mail: [email protected]

MOPR Szczecin adres: ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

MOPR Szczecin – Szczecińskie Centrum Świadczeń

Należy pamiętać, że MOPR Szczecin Kadłubka jest ulicą, przy której mieści się Szczecińskie Centrum Świadczeń. Zainteresowane osoby, z usług jednostki korzystać mogą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W MOPR Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń znajduje się Referat Podatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Referat Niezależnych Świadczeń, a także Referat Świadczeń Wychowawczych i Koordynacji. 

MOPR Szczecin Dział Pomocy Osobom Bezdomnym

Istniejący w instytucji, którą jest MOPR Szczecin Dział Pomocy Osobom Bezdomnym, zajmuje się w szczególności wspieraniem osób bezdomnych oraz rodzin wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. Zadania, jakie realizuje Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie to między innymi:

 • prowadzenie mieszkań chronionych, a także kierowanie do nich osób bezdomnych
 • prowadzenie pracy socjalnej
 • prowadzenie współpracy oraz współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania oraz ograniczania bezdomności osób i rodzin
 • udzielanie pomocy w uzyskaniu specjalistycznego poradnictwa, które dotyczy możliwości rozwiązywania problemów
 • współdziałanie w procesie resocjalizacji osób po opuszczeniu zakładów karnych
 • załatwianie spraw, które są związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • analiza oraz gromadzenie danych, a także diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
MOPR Szczecin zasiłek stały

Osoby, które chcą uzyskać w jednostce MOPR Szczecin zasiłek stały, muszą złożyć ustny lub pisemny wniosek o jego przyznanie. W tym celu potrzebne będą: dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdza tożsamość, kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, dokumenty, które potwierdzają sytuację finansową wnioskodawcy oraz potwierdzające trudną sytuację życiową. Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi nie dłużej niż 30 dni roboczych, liczonych od daty złożenia wniosku. 

MOPR Szczecin godziny otwarcia

Warto wiedzieć, że MOPR Szczecin godziny otwarcia posiada takie same jak godziny przyjmowania zainteresowanych osób. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

MOPR Szczecin godziny urzędowania:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 4028Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS