MOPR Włocławek

MOPR Włocławek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: kujawsko-pomorskie

MOPR Włocławek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

MOPR Włocławek godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zasiłki okresowe, dodatek mieszkaniowy.

MOPR Włocławek kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku udostępnia interesantom kontakt zarówno zdalny jak i osobisty. MOPR Włocławek kontakt zdalny umożliwia, korzystając z numeru telefonu, a także przesyłając wiadomość mailową za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najszybszym sposobem na zdobycie potrzebnych w danej chwili informacji jest wybranie opcji kontaktu telefonicznego.

MOPS Włocławek telefon: 54 423 23 00, 54 423 23 19
Adres e-mail: [email protected], [email protected]

MOPR Włocławek adres: ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek

MOPR Włocławek zasiłki

Oferowane przez MOPR Włocławek zasiłki okresowe oraz stałe są możliwe do uzyskania po złożeniu odpowiedniego wniosku. Należy pamiętać, że poza wnioskiem obowiązkiem jest również dostarczenie kserokopii orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, a także dokumenty, które potwierdzają sytuację finansową osoby wnioskującej oraz jej rodziny. MOPR Włocławek zasiłki stałe przyznaje osobom, które spełniają odpowiednie kryteria. Przed przyznaniem świadczeniem przeprowadzany jest także wywiad środowiskowy. 

MOPS Włocławek świadczenia:

 • zasiłek rodzinny
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek dla opiekuna
 • świadczenie rodzicielskie
 • jednorazowe świadczenie za życiem

MOPS Włocławek dodatek mieszkaniowy

Dostępny w jednostce MOPR Włocławek dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu pomoc osobom, które nie są w stanie z własnych środków finansowych ponieść całości kosztów utrzymania mieszkania. Należy pamiętać, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku nie przyznaje świadczenia osobom, które znajdują się w domu pomocy społecznej, ośrodku wychowawczym, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, a także w instytucji zapewniającej darmowe całodobowe utrzymanie. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest osobom, które:

 • mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność, a także są właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem
 • zajmują lokal mieszkalny bez prawnego tytułu
 • są najemcami oraz podnajemcami lokali mieszkalnych, a także zamieszkują w tych lokalach
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego
MOPR Włocławek dodatek osłonowy

W instytucji, jaką jest MOPR Włocławek dodatek osłonowy, mogą uzyskać osoby o najniższych dochodach. Jest on jednorazowym wsparciem dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, przyznawanym, aby zrekompensować podwyżki cen prądu i gazu. W celu uzyskania świadczenia interesanci powinni złożyć wymagany wniosek. Istniejący w MOPR Włocławek harmonogram wypłat znajduje się na głównej stronie internetowej. 

MOPR Włocławek godziny otwarcia

Placówka MOPR Włocławek godziny otwarcia we wtorki ma dłuższe niż w pozostałe dni. Z usług, jakie oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, można korzystać od poniedziałku do piątku. W weekendy MOPR we Włocławku nie obsługuje petentów. 

MOPR Włocławek godziny pracy: 

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-16:00
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1649Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS