MOPS Dąbrowa Górnicza

MOPS Dąbrowa Górnicza – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Kategoria: MOPS

Województwo: śląskie

MOPS Dąbrowa Górnicza – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Oferty pracy MOPS Dąbrowa Górnicza, pracownicy socjalni. MOPS Dąbrowa Górnicza telefon kontaktowy, godziny otwarcia. MOPS w Dąbrowie Górniczej becikowe.

MOPS Dąbrowa Górnicza praca

W związku z faktem, iż MOPS jest instytucją publiczną informacje na temat rozpoczynającej się rekrutacji muszą zostać podane do wglądu dla każdego. Z tego względu MOPS Dąbrowa Górnicza oferty pracy udostępnia online. Oczywiście istnieje możliwość uzyskania informacji na ten temat w placówce. Wyniki przeprowadzonej na dane stanowisko rekrutacji również publikowane są do względu dla wszystkich osób zainteresowanych.

Zatrudnieni w placówce jaką jest MOPS Dąbrowa Górnicza pracownicy socjalni muszą wykazywać się dużą cierpliwością, a także zrozumieniem. osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą mieć trudności w wykonywaniu swoich obowiązków, szczególnie podczas obsługi klientów.

MOPS Dąbrowa Górnicza becikowe

Świadczenie jakim jest becikowe MOPS Dąbrowa Górnicza może przyznać każdej osobie która złoży wniosek o jego uzyskanie, oraz jednocześnie spełnia warunki uzyskania zapomogi. Warto wiedzieć, iż podanie można złożyć w terminie do 12 miesięcy od urodzenia dziecka (termin ten jest taki sam w przypadku przysposobienia i objęcia opieką prawną dziecka). MOPS Dąbrowa Górnicza becikowe przyznaje głównie na podstawie dochodów na jedną osobę w rodzinie.

Ile wynosi becikowe w Dąbrowie Górniczej? Aktualnie Becikowe w Dąbrowie Górniczej wynosi 1000 zł. Świadczenie jest przyznawane jednorazowo przez MOPS w Dąbrowie Górniczej na każde narodzone lub przysposobione dziecko.

MOPS Dąbrowa Górnicza porady prawne

Biorąc pod uwagę fakt, iż nie każda osoba może pozwolić sobie na konsultacje z prawnikiem ze względów finansowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej umożliwia osobom zainteresowanym uzyskanie bezpłatnej porady prawnej. Zorganizowane przez MOPS Dąbrowa Górnicza porady prawne udzielane są bezpłatnie w wybranych punktach na terenie miasta. Pełna lista dostępnych punktów znajduje się na stronie instytucji. Dodatkowe zapytania w kwestii porad prawnych MOPS Dąbrowa Górnicza przyjmuje telefonicznie pod numerem kontaktowym.

Dąbrowa Górnicza MOPS kontakt

Najszybszym sposobem a skontaktowanie się z sekretariatem placówki jest skorzystanie z poniższego numeru kontaktowego. W mieście Dąbrowa Górnicza MOPS kontakt obsługuje również wiadomości kierowane na adres poczty elektronicznej. Ten kanał kontaktu skierowany jest do osób których zapytania są bardziej skomplikowane, przez co wymagają głębszej analizy ze strony pracowników socjalnych. 

Adres: aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
Telefon: (32) 262 40 40 
E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia MOPS Dąbrowa Górnicza:

  • poniedziałek-środa, piątek 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-17:00

MOPS Dąbrowa Górnicza telefon

Numer (32) 262 40 40 kieruje osoby dzwoniące do sekretariatu MOPSu w Dąbrowie Górniczej. Warto wiedzieć, iż istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym. Poniżej przedstawiono listę telefonów do kierowników każdego z wydziałów, a także te skoncentrowane na wybranym zestawie formalności. Każdy z pracowników MOPS Dąbrowa Górnicza telefon obsługuje w godzinach otwarcia instytucji.

Telefony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Dział realizacji świadczeń
Kierownik571 332 340
Karta Dużej Rodziny, Dąbrowska Rodzinka.pl571 332 336
Stypendium szkolne, zasiłek szkolny571 332 337
Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny571 332 273
Dział ds. osób starszych i niepełnosprawnych
Kierownik571 332 280
Dział pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Kierownik571 332 320

obsługa interesantów skatalogowanych według nazwisk:

I,J,K,L,Ł,N,R

A,C,Ć,D,E,G,O

M,S,Ś,T,U,W,Y

B,F,H,P,Z,Ż,Ź

 

571 332 322

571 332 323

571 332 321

 571 332 324

Dział pomocy środowiskowej
Informacja571 332 281
Dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Kierownik571 332 310 wew. 310
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną
Kierownik571 332 350
Dział ds. rehabilitacji społecznej
Kierownik571 332 330
Zespół ds. bezdomności
Koordynator571 332 390

Liczba wyświetleń: 2813Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS