MOPS Gostynin

MOPS Gostynin – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

Kategoria: MOPS

Województwo: mazowieckie

MOPS Gostynin – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

MOPS Gostynin kontakt, numer telefonu, godziny otwarcia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie dary żywnościowe, wypłaty zasiłków, zasiłki

MOPS Gostynin kontakt

Interesanci, którzy chcą skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyninie, mogą to wykonać, dzwoniąc pod podany numer telefonu lub przesyłając wiadomość mailową. Należy pamiętać, że MOPS Gostynin kontakt zainteresowanym osobom umożliwia tylko w godzinach pracy. W przypadku gdy osoba potrzebuje natychmiastowych wyjaśnień związanych z jakąś sprawą, powinna skorzystać z telefonicznej formy uzyskania kontaktu.

MOPS Gostynin telefon: 24 236 13 60
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Gostynin adres: ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

MOPS Gostynin zasiłek rodzinny

Możliwy do uzyskania w jednostce MOPS Gostynin zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom oraz opiekunowi prawnemu dziecka czy osobie pełnoletniej, która jest w trakcie nauki i nie jest na utrzymaniu rodziców. Świadczenie jest przyznawane na dziecko do ukończenia osiemnastego roku życia, a w przypadku gdy kontynuuje naukę do ukończenia 21 lat. Jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wtedy zasiłek przysługuje do 24 roku życia. W instytucji MOPS Gostynin wypłaty zasiłków realizowane są według umieszczonego na głównej stronie internetowej harmonogramu. Warto wiedzieć, że do zasiłku rodzinnego przyznawane są również dodatki, takie jak:

 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
 • dodatek wynikający z opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie zasiłek rodzinny nie jest przyznawany w przypadku gdy:

 • dziecko lub osoba, która kontynuuje naukę pozostają w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie
 • dziecko pełnoletnie czy osoba ucząca się posiada własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne

MOPS Gostynin dary żywnościowe

W instytucji, jaką jest MOPS Gostynin dary żywnościowe to udzielanie wsparcia biednym osobom w postaci paczek żywnościowych, a także posiłków. Taka forma pomocy udzielana jest osobom bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz tym, które są w trakcie wychodzenia z różnych nałogów. Warto wiedzieć, że banki żywności pomagają dzieciom, dorosłym, a także seniorom.

MOPS Gostynin dodatek osłonowy

W jednostce MOPS Gostynin dodatek osłonowy ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu praz żywności. Świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast 1500 złotych w gospodarstwie wieloosobowym na osobę. W sytuacji, gdy wniosek o wypłatę świadczenia w gospodarstwie wieloosobowym złoży więcej niż jedna osoba, dodatek osłonowy przyznawany jest wnioskodawcy, który wykonał to jako pierwszy.

MOPS Gostynin godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gostynin w środy jest otwarty dłużej niż w pozostałe dni. Zainteresowane osoby w godzinach otwarcia mogą uzyskać zarówno kontakt zdalny, jak i osobisty. W soboty oraz niedziele MOPS Gostynin nie obsługuje petentów. 

MOPS Gostynin godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-17:00
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 934Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS