MOPS Jaworzno

MOPS Jaworzno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: śląskie

MOPS Jaworzno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

MOPS Jaworzno zasiłek pielęgnacyjny, wniosek. Oferty pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. Świadczenia rodzinne, świadczenie 500+, kontakt.

MOPS Jaworzno

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie jest podzielony na poszczególne działy, które zajmują się odgórnie określonymi zadaniami. Do jego działów należą:

 • Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych
 • Dział Realizacji Świadczeń Społecznych
 • Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
 • Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
 • Dział Świadczeń Alimentacyjnych
 • Dział Świadczeń Osłonowych
 • Dział Świadczeń Rodzinnych
 • Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny
 • Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej
 • Dział Pieczy Zastępczej
 • Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych
 • Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
 • Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

MOPS Jaworzno 500 plus jest świadczeniem wychowawczym. Od początku roku 2022 wszystkie wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zostaną skontrolowane i rozpatrzone przez pracowników placówki!  

MOPS Jaworzno oferty pracy wolnych stanowisk pracy umieszcza w witrynie internetowej swojej instytucji. Każda z ofert posiada wszystkie informacje na temat wymagań i zasad obowiązujących przy rekrutacji. Praca MOPS Jaworzno jest w szczególności dla osób, które chcą pomagać osobom z różnego rodzaju problemami.

MOPS Jaworzno kontakt

Do każdego z działów placówki został przypisany numer telefonu. Wszyscy klienci jednostki mogą dzwonić w godzinach pracy MOPS-u. MOPS Jaworzno kontakt z interesantami utrzymuje również dzięki dostępnemu adresowi e-mail. Siedziba instytucji, jaką jest MOPS Jaworzno znajduje się na ul. Północnej 9b. Godziny jej otwarcia są ściśle określone i przestrzegane. MOPS w Jaworznie jest otwarty od poniedziałku do piątku. W tych właśnie dniach prowadzona jest obsługa klientów, którzy są w pełni zadowoleni z pomocy otrzymanej w placówce. MOPS Jaworzno Grunwaldzka jest siedzibą Działu Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny oraz Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej, zaś MOPS Jaworzno ul Łukasiewicza to miejsce, gdzie znajduje się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn. MOPS Jaworzno BIP zawiera wszystkie informacje telekomunikacyjne.

MOPS Jaworzno adres: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno
MOPS Jaworzno telefon: 32 618 18 40 
Fax: (0-32) 618-18-41 
E-mail: [email protected] 
NIP: 632-000-82-13 

MOPS Jaworzno godziny otwarcia:

Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek  07:00-15:00
Środa  07:00-15:00
Czwartek  07:00-16:00
Piątek  07:00-14:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
MOPS Jaworzno świadczenia rodzinne

Interesanci chcący uzyskać świadczenia rodzinne powinni złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. MOPS Jaworzno świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawców. Do świadczeń rodzinnych należą m.in.: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, dodatki do zasiłków rodzinnych, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka itd. MOPS Jaworzno wnioski o przyznanie, któregokolwiek z wymienionych wcześniej świadczeń rodzinnych udostępnia na stronie internetowej jednostki oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie. 

Zasiłek pielęgnacyjny MOPS Jaworzno

Zasiłek pielęgnacyjny MOPS Jaworzno jest świadczeniem, którego celem jest sfinansowanie większości wydatków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną lub niezdolną do jakiejkolwiek egzystencji. Jedną z ważnych informacji jest to, że zasiłek pielęgnacyjny nie zależy od dochodów.  Do osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny zalicza się:

 • osobę powyżej 16 roku życia, która posiada orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawnego
 • niepełnosprawne dziecko
 • osobę powyżej 16 roku życia, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta niepełnosprawność powstała do 21 roku życia
 • osobie mającej powyżej 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny nie dostają osoby, które:

 • zamieszkują instytucję, która zapewnia im całodobową opiekę i utrzymanie
 • ich członkowie rodziny mają prawo do zagranicznego świadczenia pokrywającego wydatki związane z opieką nad osobą niepełnosprawną
 • posiadają uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie rozpatruje sprawę przyznania zasiłku pielęgnacyjnego na złożony przez osobę pełnoletnią wniosek.  Zasiłek przyznawany jest w formie comiesięcznej wypłaty. Świadczenie MOPS Jaworzno przyznaje na okres występowania orzeczenia o niepełnosprawności świadczeniobiorcy lub na czas nieokreślony. Warto wiedzieć, że zasiłek wlicza się do miesięcznego dochodu. Wymaganym dokumentem przy staraniu się o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego jest dokument SR-3, będący wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.  Złożenie wniosku jest procesem bezpłatnym.

Liczba wyświetleń: 1024Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS