MOPS Kołobrzeg

MOPS Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Kategoria: MOPS

Województwo: zachodniopomorskie

MOPS Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

MOPS Kołobrzeg godziny otwarcia, numer telefonu, adres, kontakt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu dodatek mieszkaniowy, dodatek osłonowy

MOPS Kołobrzeg godziny otwarcia

W instytucji, jaką jest MOPS Kołobrzeg godziny otwarcia, są codziennie jednolite. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przyjmuje zainteresowane osoby od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W weekendy MOPS w Kołobrzegu jest nieczynny.

MOPS Kołobrzeg – godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

MOPS Kołobrzeg kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu kontaktuje się z petentem za pomocą numeru telefonu, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej przy użyciu poczty elektronicznej. MOPS Kołobrzeg kontakt udostępnia wyłącznie w godzinach otwarcia. Możliwa jest do zrealizowania w MOPS Kołobrzeg rejestracja wizyty na dokładny termin. 

MOPS Kołobrzeg telefon: 94 35 52 300
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Kołobrzeg adres: ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg

MOPS Kołobrzeg dodatek osłonowy

Oferowany przez MOPS Kołobrzeg dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym w jednej lub w dwóch ratach. Jego celem jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji, a także większych kosztów towarów i usług konsumpcyjnych. Warto wiedzieć, że przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 złotych
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 złotych na osobę

Wniosek o przyznanie świadczenia interesanci, mogą złożyć w placówce MOPS Kołobrzeg w formie papierowej, a także zdalnie na platformie ePUAP po zatwierdzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

MOPS Kołobrzeg dodatek mieszkaniowy

Możliwy do uzyskania w jednostce organizacyjnej, którą jest MOPS Kołobrzeg dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu świadczenie przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, oraz zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, które znajdują się w budynkach stanowiących ich własność
 • osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oraz oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

W instytucji MOPS Kołobrzeg wypłata świadczeń, realizowana jest według ustalonego wcześniej harmonogramu. Interesanci mogą go znaleźć na głównej stronie internetowej. 

MOPS Kołobrzeg pracownicy socjalni 

W placówce MOPS Kołobrzeg pracownicy socjalni mają bardzo odpowiedzialną pracę. Ich zadaniem jest zachowanie spokoju w każdej trudnej sytuacji. Wszystkie zatrudnione w MOPS Kołobrzeg osoby posiadają duże doświadczenie zawodowe, a także wykształcenie wyższe w odpowiednim kierunku. Pracownicy posiadają szeroki zakres kwalifikacji oraz umiejętności. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu praca może bywać również niebezpieczna ze względu na różne charaktery osób, którym udzielana jest pomoc. 

Liczba wyświetleń: 1620Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS