MOPS Ostrowiec Świętokrzyski

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: świętokrzyskie

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Ostrowiec Świętokrzyski MOPS zasiłki rodzinne, świadczenia, jednorazowa zapomoga

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zdalny kontakt udostępnia zainteresowanym osobom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą niżej podanego numeru telefonu. Warto wiedzieć, że MOPS Ostrowiec Świętokrzyski kontakt udziela petentom jedynie w czasie godzin otwarcia. Interesanci, którzy natychmiast potrzebują uzyskać jakieś informacje, powinni skorzystać z kontaktu telefonicznego. 

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski numery telefonu:

 • Sekretariat: 41 276 76 00
 • Kancelaria: 41 276 76 20
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych: 41 276 76 10, 41 276 76 71
 • Zespół do spraw Funduszu Alimentacyjnego: 41 276 76 55, 41 276 76 72, 41 276 76 58
 • Zespół do spraw Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych: 41 276 76 43, 41 276 76 43,  41 276 76 17, 41 276 76 17
 • Dział Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej: 41 276 76 31, 41 276 76 26, 41 276 76 23
 • Dział Pomocy Usługowej: 41 276 76 61, 41 276 76 57, 41 276 76 28,  41 276 76 50
 • Dział Pomocy Środowiskowej: 41 276 76 68
 • Zespół do spraw Rodziny: 41 276 76 62
 • Zespół do spraw Bezdomności: 41 276 76 21
 • Zespół do spraw Asysty Rodzinnej: 41 276 76 07
 • Zespół do spraw Organizowania Społeczności Lokalnej: 41 276 76 00

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski adres e-mail: [email protected]
MOPS Ostrowiec Świętokrzyski adres: ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski godziny otwarcia

Jednostka organizacyjna, którą jest MOPS Ostrowiec Świętokrzyski godziny otwarcia od poniedziałku do piątku, ma takie same. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje interesantów w godzinach 7:00-15:00. W soboty i niedziele Ostrowiec Świętokrzyski MOPS jest nieczynny.

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:00-15:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski zasiłek rodzinny

Oferowany przez MOPS Ostrowiec Świętokrzyski zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do otrzymania zasiłku przysługuje rodzicom oraz osobie uczącej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zasiłki rodzinne wypłaca na dzieci do 18 roku życia, a także do 24 lat jeśli kontynuowana jest nauka. MOPS Ostrowiec Świętokrzyski nie może przyznać świadczenia jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim oraz kiedy została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ostrowiec Świętokrzyski MOPS udostępnia również dodatki do zasiłków. Są one następujące:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Liczba wyświetleń: 1602Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS