MOPS Pułtusk

MOPS Pułtusk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: mazowieckie

MOPS Pułtusk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku

MOPS Pułtusk kontakt z jednostką, adres, numery telefonów. Struktura organizacyjna placówki. Terminy wypłaty w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pułtusk.

MOPS Pułtusk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku posiada swoją indywidualną strukturę organizacyjną, do której należą:

 • Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
 • Dział Księgowości
 • Dział Pomocy Środowiskowej
 • Stanowisko ds. Profilaktyki Uzależnień
 • Zespół ds. Asysty Rodzinnej
 • Klub Integracji Społecznej i Samopomocy
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej
 • Dział Usług Opiekuńczych
 • Dzienny Dom Seniora

MOPS Pułtusk organizuje różnego rodzaju programy, do których zalicza się pomaganie osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, które doświadczają często przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie. Organizuje projekty ochrony zdrowia psychicznego, a także diagnoz problemów społecznych. Jego głównym zadaniem jest przyznawanie świadczeń i zasiłków, pełniących rolę wsparcia finansowego. Pułtusk MOPS posiada również Punkt Informacyjny Dla Osób Przemocy Domowej.

MOPS Pułtusk kontakt

MOPS Pułtusk, do którego należy m.in. Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz Dział Usług Opiekuńczych znajduje się na ul. 13 Pułku Piechoty. W godzinach otwarcia MOPS Pułtusk kontakt ze stanowiskami placówki umożliwia dzięki aktywnym numerom telefonu. Wszelakie informacje są udzielane przez pracowników instytucji, jaką jest Miejski Ośrodek pomocy Społecznej Pułtusk. Adres e-mail również służy interesantom do kontaktowania się z jednostką. Należy jednak pamiętać, by wiadomość korespondencyjna była odpowiednio opisana. W treści muszą być zawarte dane osobowe adresata oraz temat wiadomości. 

MOPS Pułtusk adres: 
Fax: 23 306 70 07
E-mail: [email protected]

MOPS Pułtusk telefon: 

 • Centrala:
  • 23 692 52 65
  • 512 019 228
 • Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: 23 692 21 71
 • Dział Usług Opiekuńczych: 505 769 845
 • Placówka Wsparcia Dziennego: 500 314 291
 • Dzienny Dom Senior: 503 932 729

MOPS Pułtusk godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00 
Wtorek 08:00-16:00 
Środa 08:00-16:00 
Czwartek 08:00-16:00 
Piątek 08:00-15:00 

MOPS Pułtusk wypłaty

Jak wiadomo, każde świadczenie wypłacane w formie pieniężnej musi mieć określony termin. MOPS Pułtusk wypłaty ustala według swoich własnych zasad. Instytucja, jaką jest MOPS Pułtusk w przypadku każdego świadczenia, ustala indywidualny harmonogram terminów wypłat, dlatego MOPS Pułtusk terminy wypłat są w stosunku do siebie zróżnicowane. Informacje na temat terminów ustalonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pułtusk są zamieszczone na stronie internetowej jednostki.

MOPS Pułtusk 500 

Program Rodzina 500+ jest projektem, w obrębie którego wypłacane są świadczenia wychowawcze w kwocie 500 zł. 500+ przysługuje rodzicowi, opiekunowi dziecka mającego mniej niż 18 lat życia. Rodzic świadczenie otrzymuje na pierwsze i na każde kolejne dziecko. Aby je otrzymać, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który w późniejszym czasie zostanie rozpatrzony. Świadczenie jest wypłacane każdego miesiąca przez ustalony okres czasu. Wcześniej sprawami dotyczącymi programu 500+ zajmował się MOPS Pułtusk, jednak aktualnie zajmuje się nim Inspektorat ZUS Pułtusk.

Liczba wyświetleń: 3513Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS