MOPS Rybnik

MOPS Rybnik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

Kategoria: MOPS

Województwo: śląskie

MOPS Rybnik – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

MOPS Rybnik godziny otwarcia, adres, telefon, Raciborska. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku becikowe, dodatek osłonowy, dział świadczeń.

MOPS Rybnik kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku kontaktuje się zdalnie z interesantem za pomocą numeru telefonu, a także przy użyciu poczty mailowej. Warto wiedzieć, że MOPS Rybnik kontakt zainteresowanym osobom udziela jedynie w czasie godzin otwarcia. MOPS Rybnik Raciborska to ulica, przy której znajduje się Dział Świadczeń Rodzinnych.

MOPS Rybnik telefon: 32 42-211-11
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Rybnik adres: ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik

Godziny urzędowania:

 • Poniedziałek: 7:00-15:00
 • Wtorek: 7:00-16:00
 • Środa: 7:00-15:00
 • Czwartek: 7:00-15:00
 • Piątek: 7:00-14:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Dział Świadczeń Rodzinnych:
Adres: ul. Raciborska 20, budynek "A", 44-200 Rybnik
Numer telefonu: 32 4329800
Adres e-mail: [email protected]

Przyjmowanie stron odbywa się w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 7:30-14:30
 • Wtorek: 11:00-16:00
 • Środa: 7:30-14:30
 • Czwartek: 7:30-14:30
 • Piątek: 7:30-13:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

MOPS Rybnik becikowe

Oferowane przez MOPS Rybnik becikowe jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Warto wiedzieć, że becikowe przyznawane jest na podstawie dochodu z poprzedniego roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku nie przyznaje świadczenia jeśli:

 • ojciec dziecka jest nieznany
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego 
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców

MOPS Rybnik dodatek osłonowy

Możliwy do uzyskania w MOPS Rybnik dodatek osłonowy jest świadczeniem, które ma na celu częściową rekompensatę wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji, a także większych kosztów towarów i usług konsumpcyjnych. O dodatek osłonowy ubiegać może się każdy interesant. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o przyznanie świadczenia złoży więcej niż jedna osoba to świadczenie przysługuje temu, kto go pierwszy złożył.  

MOPS Rybnik dodatek mieszkaniowy

W instytucji, jaką jest MOPS Rybnik dodatek mieszkaniowy, przysługuje osobom które:

 • są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych oraz zamieszkują w tych lokalach
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem
 • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku świadczenie, o którym mowa nie jest przyznawane interesantom, którzy przebywają w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, szkole, w tym w szkole wojskowej oraz w zakładzie poprawczym.

Liczba wyświetleń: 1133Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS