MOPS Stargard

MOPS Stargard

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: zachodniopomorskie

MOPS Stargard

MOPS Stargard godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie becikowe, dodatek mieszkaniowy, wnioski

MOPS Stargard 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli MOPS Stargard zajmuje się w głównej mierze przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń, pomocą socjalną, prowadzeniem i rozwojem niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizą oraz oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, a także rozwijaniem nowych form pomocy społecznej. Zatrudniani w MOPS Stargard pracownicy socjalni posiadają wykształcenie wyższe w kierunku psychologi lub pracy socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Stargard obsługuje wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza. Najbardziej potrzebnymi umiejętnościami do wykonywania tej pracy jest stabilność emocjonalna, a także radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

MOPS Stargard kontakt

Placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie mieści się przy ulicy Warszawskiej 9a. MOPS Stargard kontakt oferuje interesantom za pomocą numeru telefonu, poczty elektronicznej oraz osobisty. Stargard MOPS wszelkich informacji udziela zainteresowanym osobom jedynie w czasie godzin otwarcia. Instytucja, jaką jest MOPS w Stargardzie, posiada wydzielone działy. W każdym z nich można załatwić inny rodzaj sprawy, dzięki temu mogą zostać one szybciej zrealizowane. 

MOPS Stargard numery telefonu: 

 • Telefon bezpośredni MOPS Stargard: 91 577 00 01, 91 578 45 83
 • Dział Pomocy Środowiskowej - Pracownicy Socjalni: 91 578 45 77
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych: 91 578 03 05
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych: 91 578 03 19
 • Dział Realizacji Pomocy Społecznej: 91 578 02 75

MOPS Stargard e-mail: [email protected]
MOPS Stargard adres: ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

MOPS Stargard dodatek mieszkaniowy

Oferowany przez MOPS Stargard dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym lub zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Stargard dodatek mieszkaniowy może przyznać osobom, które: 

 • są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i są właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych
 • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

Dodatek mieszkaniowy w Stargard MOPS nie przysługuje osobom znajdującym się młodzieżowym ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, a także w szkole. W jednostce MOPS Stargard wnioski o przyznanie tego dodatku interesanci mogą pobrać na stronie internetowej oraz otrzymać w instytucji podczas osobistej wizyty. 

MOPS Stargard godziny otwarcia

Placówka MOPS Stargard godziny otwarcia posiada inne niż godziny obsługi kas. Kasa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-12:00 oraz od 12:30 do 13:30. Warto wiedzieć, że w soboty i niedziele nie można korzystać z usług, jakie oferuje MOPS w Stargardzie

MOPS Stargard godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

MOPS Stargard becikowe

Dostępne w instytucji MOPS Stargard becikowe jest jednorazową zapomogą przyznawaną z tytułu urodzenia się dziecka. Warto wiedzieć, że wniosek o przyznanie świadczenia można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Stargard, a także w formie online. Świadczenie przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu. 

Liczba wyświetleń: 1101Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS