MOPS Zielona Góra

MOPS Zielona Góra – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Kategoria: MOPS

Województwo: lubuskie

MOPS Zielona Góra – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

MOPS Zielona Góra numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze dodatek osłonowy, pracownicy, praca.

MOPS Zielona Góra kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oferuje interesantom uzyskanie wszelkich informacji w sposób zdalny za pomocą numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że instytucja, jaką jest MOPS Zielona Góra kontakt petentom, może udostępnić jedynie w godzinach otwarcia. 

MOPS Zielona Góra telefon: 68 411 50 00, 68 411 50 01
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Zielona Góra adres: ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra

MOPS Zielona Góra godziny otwarcia

Interesanci, którzy chcą uzyskać kontakt zdalny lub odbyć wizytę osobistą w instytucji, powinni wiedzieć, że MOPS Zielona Góra godziny otwarcia ma codziennie jednolite. Z usług, jakie oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Warto wiedzieć, że w weekendy MOPS w Zielonej Górze nie przyjmuje zainteresowanych osób. 

MOPS Zielona Góra godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

MOPS Zielona Góra dodatek osłonowy

Oferowany przez jednostkę organizacyjną, którą jest MOPS Zielona Góra dodatek osłonowy, jest świadczeniem pieniężnym. Jego celem jest wyrównanie kosztów rosnących cen nośników energii. Interesanci, którzy chcą otrzymać świadczenie, powinni złożyć odpowiedni wniosek w wymaganym terminie. Można go złożyć osobiście oraz w formie online. Warto wiedzieć, że informację o przyznaniu świadczenia petenci otrzymają jedynie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

MOPS Zielona Góra karta parkingowa

Możliwa do uzyskania w MOPS Zielona Góra karta parkingowa jest dokumentem, który pozwala osobie niepełnosprawnej, kierującej pojazdem samochodowym na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju. Warto wiedzieć, że organ, który wydaje kartę to Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Interesanci, powinni wiedzieć, że karta oferowana przez MOPS Zielona Góra jest płatna. Opłatę można uiścić na numer konta bankowego, podanego na głównej stronie internetowej. 

MOPS Zielona Góra – Świadczenia Rodzinne

W instytucji MOPS Zielona Góra Świadczenia Rodzinne to wydział, który zajmuje się głównie:

 • przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń rodzinnych, a także zasiłku dla opiekuna
 • naliczaniem oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • sporządzaniem sprawozdań rzeczowo - finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustaw
 • rozliczaniem dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne
 • współpracą z odpowiednimi instytucjami publicznymi w celu aktywizacji zawodowej
 • przekazywaniem do biur informacji gospodarczych informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 • występowaniem o egzekucję administracyjną nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
MOPS Zielona Góra praca

Wykonywana przez jednostkę MOPS Zielona Góra praca w głównej mierze polega na udzielaniu pomocy osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze prowadzi również wolontariat, a także oferuje wsparcie specjalistyczne. MOPS w Zielonej Górze posiada zatrudnionych wysoko wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Mają oni wymagane wykształcenie oraz duże doświadczenie zawodowe. Udzielają profesjonalnego wsparcia osobom potrzebującym. 

MOPS Zielona Góra – struktura 

 • Dział Pomocy Środowiskowej
 • Dział Opiekuńczo-Wychowawczy
 • Dział Opieki nad Rodziną
 • Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
 • Dział Świadczeń i Analiz
 • Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 i 2
 • Dział Finansowy

Liczba wyświetleń: 1068Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS