Urząd Gminy Babiak – Gmina Babiak

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Babiak – Gmina Babiak

Urząd Gminy Babiak kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Babiaku. Gmina Babiak informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Babiaku.

Urząd Gminy Babiak kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Babiak, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Babiak kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Babiak. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Babiak jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Babiak.

Urząd Gminy Babiak godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Babiak są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Babiak godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Babiak jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Babiak godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Babiak

Adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak

Telefon: 63 271 10 71,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Babiak:

 • Poniedziałek 7:30-15:30
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-15:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-15:30

Gmina Babiak

Urząd Gminy w Babiaku to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Babiaka i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Babiak mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Babiak ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Babiak (UG Babiak). W przypadku Babiaka, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Babiaku precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Babiak została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Babiaka powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Babiak wydziały

Urząd Gminy Babiak jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Babiak wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Babiaka pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Babiaka, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Babiak Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Babiak, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Babiak,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Babiak.

Urząd Gminy Babiak prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Babiak, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Babiak trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Babiak

Liczba wyświetleń: 244Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS