Urząd Gminy Baruchowo – Gmina Baruchowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Baruchowo – Gmina Baruchowo

Urząd Gminy Baruchowo kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Baruchowo. Wydziały Urzędu Gminy Baruchowa.

Kontakt Baruchowo Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Baruchowie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Baruchowie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Baruchowo kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Baruchowie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Baruchowo telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Baruchowie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Baruchowa, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Baruchowie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Baruchowo telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Baruchowo

Adres: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Telefon: 54 284 56 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Baruchowo:

  • poniedziałek 07:15–15:15
  • wtorek 08:00–16:00
  • środa 07:15–15:15
  • czwartek 07:15–15:15
  • piątek 07:15–15:15

Gmina Baruchowo

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Baruchowo można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Baruchowo. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Baruchowo mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Baruchowo pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Baruchowo angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Baruchowo został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Baruchowo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Baruchowo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Baruchowo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Baruchowo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Baruchowo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Baruchowie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Baruchowo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Baruchowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Baruchowo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Baruchowo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Baruchowo

Liczba wyświetleń: 352Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS