Urząd Gminy Bedlno – Gmina Bedlno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Bedlno – Gmina Bedlno

Urząd Gminy Bedlno - centrum administracyjne w Bedlnie. Gmina Bedlno kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Bedlna, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy w Bedlnie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Bedlno możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Bedlno, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Bedlno kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Bedlno uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Bedlnie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Bedlno, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Bedlno. Aktualnie Urząd Gminy Bedlno działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Bedlnie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bedlno jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Bedlno

Adres: Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Telefon: 24 282 14 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bedlno:

  • poniedziałek 07:30–15:30
  • wtorek 07:30–15:30
  • środa 07:30–15:30
  • czwartek 07:30–15:30
  • piątek 07:30–15:30

Gmina Bedlno

Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców Bedlna. W Urzędzie Gminy Bedlno mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z administracją publiczną. Jednym z najczęstszych powodów dla którego UG Bedlno jest odwiedzany to wydawanie dowodów osobistych oraz dokumentów prawa jazdy. Urząd Gminy Bedlno pełni istotną funkcję koordynacji różnorodnych działań i projektów, które mają na celu rozwój gminy. Duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji w infrastrukturę, takiej jak modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa dróg czy tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak boiska sportowe czy place zabaw. Dodatkowo Urząd Gminy Bedlno angażuje się w usprawnianie transportu publicznego poprzez inicjowanie projektów związanych z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Bedlno został podzielony na różne wydziały, z których każdy odpowiada za konkretne dziedziny działalności. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Bedlna jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, takie jak rejestracja pojazdów czy wydawanie dokumentów dotyczących prawa jazdy. Dla wygody mieszkańców, Urząd Gminy Bedlno umożliwia realizację wielu formalności online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania administracyjnych zadań związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Bedlno Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Bedlno działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Bedlno. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bedlnie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Bedlno dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Bedlno dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Bedlno może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bedlno wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Bedlno dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Bedlno

Liczba wyświetleń: 286Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS