Urząd Gminy Belsk Duży – Gmina Belsk Duży

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Belsk Duży – Gmina Belsk Duży

Urząd Gminy Belsk Duży - centrum administracyjne w Belsku Dużym. Gmina Belsk Duży kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Belska Dużego, godziny otwarcia, adres.

Kontakt Belsk Duży Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Belsku Dużym poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Belsk Duży kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Belsku Dużym dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Belsk Duży telefon

Sam Urząd Gminy Belsk Duży, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Belsk Duży telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Belsk Duży telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Belsk Duży

Adres: Jana Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży

Telefon: 48 661 12 81,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Belsk Duży:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Belsk Duży

Urząd Gminy Belsk Duży to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Belsk Duży. W Urzędzie Gminy Belsk Duży mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Belsk Duży.

Urząd Gminy Belsk Duży pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Belsku Dużym, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Belsk Duży odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Belsk Duży został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Belsk Duży powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Belska Dużego, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Belska Dużego. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Belsk Duży mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Belsk Duży odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Belsk Duży wydziały

Urząd Gminy w Belsku Dużym posiada kilka wydziałów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny obszar administracyjny. W składzie urzędu znajdują się wydziały takie jak: Wydział Edukacji, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Belska Dużego czy Wydział Spraw Obywatelskich Belsk Duży. Każdy z tych wydziałów zajmuję się odrębnymi sprawami poprzez wyspecjalizowanych urzędników. Nie brak opinii, że występujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Belsk Duży wydziały znacznie przyśpieszają realizację formlaności.

Mapa Urząd Gminy Belsk Duży

Liczba wyświetleń: 64Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS