Urząd Gminy Bełżyce – Gmina Bełżyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Bełżyce – Gmina Bełżyce

Urząd Gminy w Bełżycach – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Bełżyce. Metody kontaktu z UG Bełżyce – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Bełżyce.

Urząd Gminy Bełżyce kontakt

Urząd Gminy Bełżyce na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Bełżycach można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Bełżyce kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Bełżyce godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Bełżycach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Bełżyce jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bełżyc jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Bełżyc są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Bełżyce.

Kontakt Urząd Gminy Bełżyce

Adres: Lubelska 3, 24-200 Bełżyce

Telefon: 46 815 93 77,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bełżyce:

 • Poniedziałek 7:30-15:30
 • Wtorek 7:30-15:30
 • Środa 7:30-16:30
 • Czwartek 7:30-15:30
 • Piątek 7:30-14:30

Gmina Bełżyce

Urząd Gminy w Bełżycach stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Bełżyc. Urząd Gminy Bełżyce to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Bełżyce dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Bełżyc starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Bełżyce powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Bełżyce angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Bełżyce został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Bełżyce pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Bełżyce podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Bełżyc mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Bełżyce podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Bełżycach.

Urząd Gminy Bełżyce dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Bełżyce, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Bełżyc dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Bełżyce

Liczba wyświetleń: 133Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS