Urząd Gminy Besko – Gmina Besko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Besko – Gmina Besko

Urząd Gminy Besko - centrum administracyjne w Besko. Gmina Besko kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Besko, godziny otwarcia, adres.

Kontakt Besko Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Besko poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Besko kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Besko dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Besko telefon

Sam Urząd Gminy Besko, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Besko telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Besko telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Besko

Adres: ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko

Telefon: +48 134 673 061,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Besko:

  • Poniedziałek 7:00 - 17:00
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 13:30

Gmina Besko

Urząd Gminy w Besko to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Besko i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Besko mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Besko ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Besko (UG Besko). W przypadku Besko, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Besko precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Besko została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Besko powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Besko wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Besko wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Besko wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Besko odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Besko odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Besko. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Besko przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Besko

Liczba wyświetleń: 161Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS