Urząd Gminy Białobrzegi – Gmina Białobrzegi

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Białobrzegi – Gmina Białobrzegi

Urząd Gminy Białobrzegi kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Białobrzegach. Gmina Białobrzegi informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Białobrzegach.

Urząd Gminy w Białobrzegach kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Białobrzegach udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Białobrzegi kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Białobrzegach można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Białobrzegach jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Białobrzegi, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Białobrzegi możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Białobrzegach

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Białobrzegach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Białobrzegi, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Białobrzegach jest otwarty. Urząd Gminy Białobrzegi godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Białobrzegi jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Białobrzegi

Adres: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi

Telefon: 17 224 52 95,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Białobrzegi:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Białobrzegi Urząd Gminy

Urząd Gminy Białobrzegach to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Białobrzegi odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Białobrzegi jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Białobrzegów podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Białobrzegi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Białobrzegi tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Białobrzegów posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Białobrzegi Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Białobrzegach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Białobrzegi. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Białobrzegi Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białobrzegów należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Białobrzegi wywóz śmieci

Urząd Gminy Białobrzegi wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Białobrzegach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Białobrzegi

Liczba wyświetleń: 249Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS