Urząd Gminy Bierawa – Gmina Bierawa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Bierawa – Gmina Bierawa

Wydziały Urzędu Gminy Bierawa. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Bierawa. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Bierawa oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Bierawie kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Bierawie korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Bierawa kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Bierawie. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Bierawa jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Bierawa kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Bierawa możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Bierawa godziny otwarcia

Urząd Gminy Bierawa jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Bierawie. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Bierawie. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Bierawa

Adres: Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa

Telefon: 77 487 22 66,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bierawa:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Bierawa

W placówce jaką jest Urząd Gminy Bierawa można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Bierawa, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Bierawy.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Bierawa został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Bierawy zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Bierawy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Bierawa angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Bierawa wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Bierawy wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Bierawa wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Bierawa odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Bierawa odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Bierawa. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Bierawa przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Bierawa

Liczba wyświetleń: 326Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS