Urząd Gminy Bliżyn – Gmina Bliżyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Bliżyn – Gmina Bliżyn

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Bliżyna. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Bliżyn, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Bliżyn kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy w Bliżynie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Bliżyn możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Bliżyn, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Bliżyn kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Bliżyn uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Bliżynie

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Bliżyn, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Bliżyn. Aktualnie Urząd Gminy Bliżyn działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Bliżynie. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bliżyn jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Bliżyn

Adres: ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

Telefon: 41 25 41 104, 41 25 41 172

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bliżyn:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Bliżyn

Urząd Gminy w Bliżynie to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Bliżyna, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Bliżyna odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Bliżyna to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Bliżyn gospodarka odpadami

To właśnie Urząd Gminy Bliżyn organizuje wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Bliżyna. Wywóz odbywa się w ustalone dni. Harmonogram wywozu śmieci w Bliżynie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Bliżyn.

Mapa Urząd Gminy Bliżyn

Liczba wyświetleń: 399Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS