Urząd Gminy Bobrowice – Gmina Bobrowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Bobrowice – Gmina Bobrowice

Urząd Gminy w Bobrowicach aktualne godziny otwarcia. Gmina Bobrowice kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Bobrowic.

Urząd Gminy Bobrowice kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Bobrowice, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Bobrowice kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Bobrowice. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Bobrowice jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Bobrowice.

Urząd Gminy Bobrowice godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Bobrowice są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Bobrowice godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bobrowice jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Bobrowice godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Bobrowice

Adres: Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

Telefon: 68 391 32 80,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bobrowice:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Bobrowice

Urząd Gminy w Bobrowicach to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Bobrowic, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Bobrowic odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Bobrowic to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Wydziały Urzędu Gminy Bobrowic

W Urzędzie Gminy Bobrowic istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Bobrowic znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Bobrowic ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Bobrowice.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Bobrowic

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Bobrowic to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Bobrowic obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Bobrowice

Liczba wyświetleń: 298Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS