Urząd Gminy Bogdaniec – Gmina Bogdaniec

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Bogdaniec – Gmina Bogdaniec

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Bogdaniec. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Bogdańcu przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Bogdaniec wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy Bogdaniec kontakt

Urząd Gminy Bogdaniec na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Bogdańcu można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Bogdaniec kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Bogdaniec godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Bogdańcu są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Bogdaniec jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Bogdańca jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Bogdańca są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Bogdaniec.

Kontakt Urząd Gminy Bogdaniec

Adres: Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec

Telefon: 95 751 02 10,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bogdaniec:

  • poniedziałek 07:30-17:00
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-14:00

Gmina Bogdaniec

W placówce jaką jest Urząd Gminy Bogdaniec można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Bogdaniec, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Bogdańca.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Bogdaniec został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Bogdańca zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Bogdańca jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Bogdaniec angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Bogdaniec Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Bogdaniec działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Bogdaniec. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bogdańcu działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Bogdaniec dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Bogdaniec dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Bogdaniec może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bogdaniec wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Bogdaniec dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Bogdaniec

Liczba wyświetleń: 241Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS