Urząd Gminy Brodnica – Gmina Brodnica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Brodnica – Gmina Brodnica

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Brodnicy, telefon, numer. Urząd Gminy Brodnica godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Brodnicy.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Brodnicy

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Brodnicy, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Brodnicy

Mieszkańcy Brodnicy, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Brodnica jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Brodnica godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Brodnica

Adres: ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Telefon: 56 49 416 12,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Brodnica:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Brodnica

Urząd Gminy Brodnica to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Brodnica oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Brodnicy mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Brodnica – Urząd Gminy Brodnica – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Brodnicy podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Brodnicy, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Brodnica mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Brodnicy telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Brodnicy

Urząd Gminy w Brodnicy składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Brodnicy dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Brodnica czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Brodnicy

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Brodnicy mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Brodnicy, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Brodnica

Liczba wyświetleń: 368Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS