Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia – Gmina Bulkowo-Kolonia

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia – Gmina Bulkowo-Kolonia

Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Bulkowo-Kolonia telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Bulkowo-Kolonia adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Bulkowa-Kolonii?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Bulkowie-Kolonii, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Bulkowo-Kolonia, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Bulkowa-Kolonii

Aby udać się do Urzędu Gminy Bulkowo-Kolonia, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Bulkowo-Kolonia mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Bulkowie-Kolonii mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia

Adres: Szkolna 1, 09-454 Bulkowo-Kolonia

Telefon: 24 265 20 13,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia:

  • Poniedziałek 7:15-15:15
  • Wtorek 7:15-15:15
  • Środa 7:15-15:15
  • Czwartek 8:00-17:00
  • Piątek 8:00-15:00

Gmina Bulkowo-Kolonia

W placówce jaką jest Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Bulkowo-Kolonia, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Bulkowa-Kolonii.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Bulkowa-Kolonii zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Bulkowa-Kolonii jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Bulkowa-Kolonii wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Bulkowo-Kolonia odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Bulkowo-Kolonia. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Bulkowo-Kolonia przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Bulkowo-Kolonia

Liczba wyświetleń: 207Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS