Urząd Gminy Cedry Wielkie – Gmina Cedry Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Cedry Wielkie – Gmina Cedry Wielkie

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Cedry Wielkie. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Cedry Wielkie.

Urząd Gminy w Cedrach Wielkich kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Cedrach Wielkich można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Cedrach Wielkich trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Cedry Wielkie jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Cedry Wielkie należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Cedry Wielkie kontakt z mieszkańcami Cedr Wielkich prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Cedry Wielkie godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Cedrach Wielkich, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Cedry Wielkie godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Cedrach Wielkich nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Cedry Wielkie

Adres: Macieja Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Telefon: 58 683 61 64,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Cedry Wielkie:

  • poniedziałek 07:30-15:30
  • wtorek 07:30-15:30
  • środa 07:30-15:30
  • czwartek 07:30-15:30
  • piątek 07:30-14:30

Gmina Cedry Wielkie

Urząd Gminy Cedry Wielkie to instytucja, która odpowiada za prowadzenie spraw mieszkańców gminy Cedry Wielkie. W Urzędzie Gminy Cedry Wielkie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w wielu sprawach administracyjnych, takich jak: załatwienie formalności związanych z rejestracją pojazdów, wydanie dokumentów tożsamości, zgłoszenie zmian w ewidencji ludności oraz uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Cedry Wielkie.

Urząd Gminy Cedry Wielkie pełni ważną funkcję koordynowania różnorodnych działań i projektów, których celem jest rozwój gminy. W ramach tych działań, priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w Cedrach Wielkich, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przedszkola. Dlatego Urząd Gminy Cedry Wielkie odgrywa istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zaznaczyć, że w celu lepszej organizacji pracy, Urząd Gminy Cedry Wielkie został podzielony na różne wewnętrzne wydziały i jednostki organizacyjne. W związku z tym, osoby odwiedzające ten UG Cedry Wielkie powinny być świadome, do którego wydziału należy zgłosić swoje sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Cedr Wielkich, natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego czy miejsca zameldowania są obsługiwane przez Wydział Spraw Obywatelskich UG Cedr Wielkich. Działania podejmowane przez Urząd Gminy Cedry Wielkie mają na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Dzięki koordynacji działań i skutecznemu zarządzaniu, Urząd Gminy Cedry Wielkie odgrywa istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Cedry Wielkie podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Cedry Wielkie podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Cedry Wielkie taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Cedry Wielkie nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Cedry Wielkie wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Cedry Wielkie obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Cedry Wielkie

Liczba wyświetleń: 337Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS