Urząd Gminy Chojnice – Gmina Chojnice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Chojnice – Gmina Chojnice

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Chojnicach dostępne na stronie. Gmina Chojnice dane kontaktowe, wydziały UG Chojnice.

Kontakt z Urzędem Gminy Chojnic

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Chojnicach, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Chojnic kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Chojnic jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Urząd Gminy Chojnice godziny otwarcia

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Chojnic są dostępne dla osób zainteresowanych także w placówce. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji, ponieważ czasami mogą ulec zmianie. Urząd Gminy Chojnic obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy urząd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Chojnice

Adres: 31 Stycznia 56A, 89-600 Chojnice

Telefon: 52 397 21 29,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Chojnice:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Chojnice

Urząd Gminy Chojnice jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Urząd Gminy Chojnice jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Chojnic znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Chojnice, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Chojnicach pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Chojnice jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Chojnice powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Chojnic natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Chojnicach.

Wydziały Urzędu Gminy Chojnic

W Urzędzie Gminy Chojnic istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Chojnic znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Chojnic ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Chojnice.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Chojnic

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Chojnic to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Chojnic obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Chojnice

Liczba wyświetleń: 431Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS