Urząd Gminy Czarny Bór – Gmina Czarny Bór

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Czarny Bór – Gmina Czarny Bór

Urząd Gminy w Czarnym Borze - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Czarnym Borze dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Czarny Bór.

Kontakt z Urzędem Gminy Czarnego Boru

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Czarnym Borze, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Czarnego Boru prowadzi kontakt z mieszkańcami między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Czarnego Boru jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Czarnego Boru udostępniane są osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Urząd Gminy Czarny Bór godziny otwarcia

W celu uzyskania informacji na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy Czarnego Boru warto zajrzeć na stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Czarnego Boru obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Czarnego Boru jest zamknięty. W sytuacji zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje zostaną udostępnione online oraz w widocznym dla petentów miejscu.

Urząd Gminy Czarny Bór jest instytucją, która odpowiada za prowadzenie administracji miasta. Do głównych obowiązków Urzędu Gminy należy dbanie o dobro mieszkańców Czarnego Boru, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą, społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Kontakt Urząd Gminy Czarny Bór

Adres: ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór

Telefon: (+48) 74 8450 139, (+48) 74 8450 349

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czarny Bór:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-16:00
  • Środa 7:00-15:30
  • Czwartek 7:00-15:30
  • Piątek 7:00-13:00

Gmina Czarny Bór

Urząd Gminy w Czarnym Borze to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Czarnego Boru i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Czarny Bór mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Czarny Bór ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Czarny Bór (UG Czarny Bór). W przypadku Czarnego Boru, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Czarnym Borze precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Czarny Bór została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Czarnego Boru powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Czarny Bór Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Czarny Bór. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Czarny Bór Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czarnego Boru należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Czarny Bór wywóz śmieci

Urząd Gminy Czarny Bór wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Czarny Bór

Liczba wyświetleń: 310Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS