Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny – Gmina Czerwionka-Leszczyny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny – Gmina Czerwionka-Leszczyny

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Czerwionce-Leszczynach. Gmina Czerwionka-Leszczyny informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Czerwionce-Leszczynach.

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Czerwionce-Leszczynach jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny kontakt prowadzi przez:

 • telefon
 • pocztę elektroniczną
 • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny godziny otwarcia

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny jest instytucją kluczową dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Czerwionka-Leszczyny, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Czerwionka-Leszczyny jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Czerwionki-Leszczyn dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny

Adres: Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Telefon: 32 429 59 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny:

 • poniedziałek 7:30-17:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Czerwionka-Leszczyny

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Czerwionka-Leszczyny. Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Czerwionka-Leszczyny. Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Czerwionki-Leszczyn, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Czerwionce-Leszczynach. Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny wydziały

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Czerwionka-Leszczyny wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Czerwionki-Leszczyn pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Czerwionki-Leszczyn, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Czerwionka-Leszczyny, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Czerwionka-Leszczyny.

Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Czerwionka-Leszczyny, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Czerwionka-Leszczyny trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny

Liczba wyświetleń: 295Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS