Urząd Gminy Dąbie – Gmina Dąbie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubuskie

Urząd Gminy Dąbie – Gmina Dąbie

Urząd Gminy w Dąbiu - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dąbiu dostępne na stronie. Gmina Dąbie kontakt, telefon.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Dąbia

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Dąbiu, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Dąbia

Mieszkańcy Dąbia, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Dąbie jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Dąbie godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Dąbie

Adres: Szeroka 4, 66-615 Dąbie

Telefon: 68 888 60 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dąbie:

  • Poniedziałek 7:30-16:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Dąbie

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Dąbie można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Dąbie. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Dąbie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Dąbie pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Dąbie angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Dąbie został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Wydziały Urzędu Gminy Dąbia

W Urzędzie Gminy Dąbia istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Dąbia znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Dąbia ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Dąbie.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Dąbia

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Dąbia to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Dąbia obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Dąbie

Liczba wyświetleń: 103Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS