Urząd Gminy Dąbrowa Zielona – Gmina Dąbrowa Zielona

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona – Gmina Dąbrowa Zielona

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Dąbrowie Zielonej, telefon, numer. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Zielonej.

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Dąbrowie Zielonej należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Dąbrowa Zielona kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Dąbrowy Zielonej, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Dąbrowie Zielonej, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Dąbrowa Zielona.

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrowie Zielonej nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Dąbrowa Zielona nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Adres: plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona

Telefon: 34 355 50 18,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dąbrowa Zielona:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-17:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-13:30

Gmina Dąbrowa Zielona

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Dąbrowy Zielonej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Dąbrowa Zielona ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Dąbrowa Zielona (UG Dąbrowa Zielona). W przypadku Dąbrowy Zielonej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Dąbrowa Zielona została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Dąbrowy Zielonej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Zielonej zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Dąbrowa Zielona. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dąbrowy Zielonej należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona wywóz śmieci

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Zielonej musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

Liczba wyświetleń: 197Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS