Urząd Gminy Dąbrówka – Gmina Dąbrówka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Dąbrówka – Gmina Dąbrówka

Urząd Gminy Dąbrówka sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Dąbrówce – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Dąbrówka wydziały.

Urząd Gminy Dąbrówka kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Dąbrówce jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Dąbrówka kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Dąbrówka godziny otwarcia

Urząd Gminy Dąbrówka jest instytucją kluczową dla mieszkańców Dąbrówki oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Dąbrówka, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Dąbrówka jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Dąbrówki dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Dąbrówka

Adres: Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka

Telefon: 29 757 80 02 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dąbrówka:

  • poniedziałek 9:00-18:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Dąbrówka

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Dąbrówki jest Urząd Gminy Dąbrówka. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Dąbrówki podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Dąbrówce nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Dąbrówka można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Dąbrówka (UG Dąbrówka) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Dąbrówki podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Dąbrówka, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Dąbrówka gospodarka odpadami

To właśnie Urząd Gminy Dąbrówka organizuje wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Dąbrówki. Wywóz odbywa się w ustalone dni. Harmonogram wywozu śmieci w Dąbrówce można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrówka.

Mapa Urząd Gminy Dąbrówka

Liczba wyświetleń: 397Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS