Urząd Gminy Dębnica Kaszubska – Gmina Dębnica Kaszubska

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska – Gmina Dębnica Kaszubska

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska - centrum administracyjne w Dębnicy Kaszubskiej. Gmina Dębnica Kaszubska kontakt dla petentów. Telefony w Urzędzie Gminy Dębnicy Kaszubskiej, godziny otwarcia, adres.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Dębnicy Kaszubskiej jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Dębnica Kaszubska kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska godziny otwarcia

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska jest instytucją kluczową dla mieszkańców Dębnicy Kaszubskiej oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Dębnica Kaszubska, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Dębnicy Kaszubskiej dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Adres: Ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

Telefon: 59 813 16 23,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dębnica Kaszubska:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Dębnica Kaszubska

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Dębnicy Kaszubskiej i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Dębnica Kaszubska ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Dębnica Kaszubska (UG Dębnica Kaszubska). W przypadku Dębnicy Kaszubskiej, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Dębnica Kaszubska została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Dębnicy Kaszubskiej podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dębnicy Kaszubskiej zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Dębnicy Kaszubskiej udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Liczba wyświetleń: 310Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS