Urząd Gminy Dziadkowice – Gmina Dziadkowice

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Dziadkowice – Gmina Dziadkowice

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Dziadkowice. Kontakt z Urzędem Gminy w Dziadkowice telefonicznie, mailowo. Gmina Dziadkowice godziny otwarcia.

Urząd Gminy Dziadkowice kontakt

Urząd Gminy Dziadkowice kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Dziadkowice jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Dziadkowice. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Dziadkowice można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Dziadkowice, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Dziadkowice można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Dziadkowice

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Dziadkowice, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Dziadkowice jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Dziadkowice godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Dziadkowice w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Dziadkowice

Adres: Dziadkowice 13, 17 - 306 Dziadkowice

Telefon: 85 656-59-00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Dziadkowice:

 • poniedziałek: 7:45-15:45
 • wtorek: 7:45-15:45
 • środa: 7:45-15:45
 • czwartek: 7:45-15:45
 • piątek: 7:45-15:45
 • sobota: zamknięte
 • niedziela: zamknięte

Gmina Dziadkowice

Urząd Gminy w Dziadkowice to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Dziadkowice i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Dziadkowice mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Dziadkowice ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Dziadkowice (UG Dziadkowice). W przypadku Dziadkowice, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Dziadkowice precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Dziadkowice została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Dziadkowice powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Dziadkowice Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Dziadkowice zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Dziadkowice. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Dziadkowice Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dziadkowice należy również: 

 • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
 • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Dziadkowice wywóz śmieci

Urząd Gminy Dziadkowice wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Dziadkowice musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Dziadkowice

Liczba wyświetleń: 192Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS