Urząd Gminy Gizałki – Gmina Gizałki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Gizałki – Gmina Gizałki

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Gizałkach, telefon, numer. Urząd Gminy Gizałki godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Gizałkach.

Urząd Gminy w Gizałkach kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Gizałki możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Gizałki, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Gizałki kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Gizałki uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Gizałkach

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Gizałki, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Gizałki. Aktualnie Urząd Gminy Gizałki działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Gizałkach. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Gizałki jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Gizałki

Adres: Kaliska 28, 63-308 Gizałki

Telefon: 62 741 15 17,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gizałki:

  • Poniedziałek 7:30-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Gizałki

Urząd Gminy w Gizałkach to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Gizałek, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Gizałek odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Gizałek to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Gizałki wydziały

Urząd Gminy Gizałki jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Gizałki wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Gizałek pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Gizałek, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Gizałki Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Gizałki, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

  • rejestracja pojazdów,
  • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Gizałki,
  • wydawanie praw jazdy,
  • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Gizałki.

Urząd Gminy Gizałki prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Gizałki, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Gizałki trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Gizałki

Liczba wyświetleń: 230Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS