Urząd Gminy Głogów – Gmina Głogów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Głogów – Gmina Głogów

Wydziały w Urzędzie Gminy Głogowa. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Głogów. Gmina Głogów godziny otwarcia, kontakt.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Głogowa?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Głogowie, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Głogów, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Głogów.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Głogowa

Aby udać się do Urzędu Gminy Głogów, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Głogów mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Głogowie mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Głogów

Adres: Piaskowa 1, 67-200 Głogów

Telefon: 76 836 55 55,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Głogów:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-17:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Głogów

Urząd Gminy Głogów to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Głogów. Urząd Gminy Głogów realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Głogów. Urząd Gminy Głogów pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Głogów odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Głogów jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Głogowa, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Głogowie. Urząd Gminy Głogów podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Głogów pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Głogów Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Głogowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Głogów. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Głogów Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Głogowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Głogów wywóz śmieci

Urząd Gminy Głogów wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Głogowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Głogów

Liczba wyświetleń: 255Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS