Urząd Gminy Gniewino – Gmina Gniewino

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Gniewino – Gmina Gniewino

Wydziały w Urzędzie Gminy Gniewina. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Gniewino. Gmina Gniewino godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy Gniewino kontakt

Urząd Gminy Gniewino kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Gniewino jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Gniewino. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Gniewino można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Gniewino, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Gniewinie można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Gniewinie

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Gniewinie, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Gniewinie jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Gniewino godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Gniewino w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Gniewino

Adres: Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Telefon: 58 670 66 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gniewino:

  • poniedziałek 7:00-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-16:00
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Gniewino

Urząd Gminy Gniewino to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Gniewino. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Gniewino oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Gniewino. Urząd Gminy w Gniewinie pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Gniewino jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Gniewino powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Gniewina. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Gniewinie.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Gniewino mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Gniewino odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Gniewina

Urząd Gminy w Gniewinie składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Gniewina, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Gniewino zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Gniewina

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Gniewinie. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Gniewino

Liczba wyświetleń: 381Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS