Urząd Gminy Gniezno – Gmina Gniezno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Gniezno – Gmina Gniezno

Urząd Gminy w Gnieźnie aktualne godziny otwarcia. Gmina Gniezno kontakt z placówką. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Gniezna.

Kontakt z Urzędem Gminy Gniezna

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Gnieźnie, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Gniezna kontakt z mieszkańcami prowadzi głównie zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Gniezna jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Urząd Gminy Gniezno godziny otwarcia

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Gniezna są dostępne dla osób zainteresowanych także w placówce. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronie internetowej instytucji, ponieważ czasami mogą ulec zmianie. Urząd Gminy Gniezna obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy urząd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Gniezno

Adres: Aleje Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Telefon: 61 424 57 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gniezno:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Gniezno

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Gnieźnie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Gniezno czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Gniezno jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Gnieźnie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Gnieźnie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Gniezno stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Gniezno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Gniezno Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Gnieźnie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Gniezno. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Gniezno Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gniezna należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Gniezno wywóz śmieci

Urząd Gminy Gniezno wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Gnieźnie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Gniezno

Liczba wyświetleń: 348Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS