Urząd Gminy Gózd – Gmina Gózd

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Gózd – Gmina Gózd

Gmina Gózd kontakt dla mieszkańców Gozda – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Goździe.

Urząd Gminy w Goździe kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Gózd możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Gózd, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Gózd kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Gózd uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Goździe

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Gózd, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Gózd. Aktualnie Urząd Gminy Gózd działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Goździe. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Gózd jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Gózd

Adres: ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

Telefon: (+48 48) 320 20 97,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gózd:

  • poniedziałek 8:30-17:00
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Gózd

Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców Gozda. W Urzędzie Gminy Gózd mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z administracją publiczną. Jednym z najczęstszych powodów dla którego UG Gózd jest odwiedzany to wydawanie dowodów osobistych oraz dokumentów prawa jazdy. Urząd Gminy Gózd pełni istotną funkcję koordynacji różnorodnych działań i projektów, które mają na celu rozwój gminy. Duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji w infrastrukturę, takiej jak modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa dróg czy tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak boiska sportowe czy place zabaw. Dodatkowo Urząd Gminy Gózd angażuje się w usprawnianie transportu publicznego poprzez inicjowanie projektów związanych z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Gózd został podzielony na różne wydziały, z których każdy odpowiada za konkretne dziedziny działalności. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Gozda jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, takie jak rejestracja pojazdów czy wydawanie dokumentów dotyczących prawa jazdy. Dla wygody mieszkańców, Urząd Gminy Gózd umożliwia realizację wielu formalności online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania administracyjnych zadań związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy w Goździe wydziały

Urzędem Gminy Gozda zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Gozda zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Gozda

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Gozda jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Gozda, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Gozda to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Gozda jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Gózd

Liczba wyświetleń: 472Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS