Urząd Gminy Gromadka – Gmina Gromadka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Gromadka – Gmina Gromadka

Urząd Gminy Gromadka kontakt – jak skontaktować się z Urzędem Gminy w Gromadce. Gmina Gromadka informacje dla mieszkańców. Telefony w Urzędzie Gminy w Gromadce.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Gromadki?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Gromadce, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Gromadka, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Gromadka.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Gromadki

Aby udać się do Urzędu Gminy Gromadka, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Gromadka mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Gromadce mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Gromadka

Adres: ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka

Telefon: 75 73 82 452, 75 73 82 417

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gromadka:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Gromadka

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Gromadka należy do zadań Urzędu Gminy Gromadki. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Gromadka jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Gromadka powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Gromadka, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Gromadka jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Gromadka został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Gromadki jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Gromadka mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Gromadka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Gromadka wydziały

Urząd Gminy w Gromadce posiada kilka wydziałów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny obszar administracyjny. W składzie urzędu znajdują się wydziały takie jak: Wydział Edukacji, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Gromadki czy Wydział Spraw Obywatelskich Gromadka. Każdy z tych wydziałów zajmuję się odrębnymi sprawami poprzez wyspecjalizowanych urzędników. Nie brak opinii, że występujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Gromadka wydziały znacznie przyśpieszają realizację formlaności.

Mapa Urząd Gminy Gromadka

Liczba wyświetleń: 652Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS