Urząd Gminy Gruta – Gmina Gruta

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Gruta – Gmina Gruta

Urząd Gminy w Grucie – Sprawdź godziny otwarcia Gminy Gruta. Metody kontaktu z UG Gruta – telefon, e-mail, numer. Wydziały UG Gruta.

Kontakt Gruta Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Gruta jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Grucie. Urząd Gminy Gruta kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Gruta jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Grucie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Gruty rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Gruta telefon

Urząd Gminy w Grucie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Gruta możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Grucie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Gruta telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Gruta

Adres: Gruta 244, 86-330 Gruta

Telefon: 56 468 31 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gruta:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-16:00
  • piątek 7:00-14:00

Gmina Gruta

Urząd Gminy Grucie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Gruta jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Gruta, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Gruty została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Gruty wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Gruta czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Gruta podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Gruta podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Gruta taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Gruta nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Gruta

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Grucie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Gruta wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Gruta. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Gruta obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Gruta

Liczba wyświetleń: 341Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS