Urząd Gminy Gryfino – Gmina Gryfino

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Gryfino – Gmina Gryfino

Wydziały Urzędu Gminy Gryfino. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Gryfino. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Gryfino oraz godziny otwarcia.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Gryfina?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Gryfinie, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Gryfina

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Gryfinie, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Gryfino. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Gryfina jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Gryfino

Adres: ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Telefon: 91 416 20 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Gryfino:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Gryfino

Urząd Gminy w Gryfinie to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Gryfina, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Gryfina odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Gryfina to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Wydziały Urzędu Gminy Gryfina

W Urzędzie Gminy Gryfina istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Gryfina znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Gryfina ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Gryfino.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Gryfina

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Gryfina to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Gryfina obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Gryfino

Liczba wyświetleń: 305Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS