Urząd Gminy Hyżne – Gmina Hyżne

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Hyżne – Gmina Hyżne

Urząd Gminy Hyżne kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Hyżne. Wydziały Urzędu Gminy Hyżnego.

Urząd Gminy w Hyżnem kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Hyżnem udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Hyżne kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Hyżnem można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Hyżnem jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Hyżne, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Hyżne możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Hyżnem

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Hyżnem są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Hyżne, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Hyżnem jest otwarty. Urząd Gminy Hyżne godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Hyżne jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Hyżne

Adres: Gmina Hyżne, 36-024 Hyżne 103

Telefon: 17 23 045 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Hyżne:

  • Poniedziałek 7:30-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Hyżne

Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców Hyżnego. W Urzędzie Gminy Hyżne mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z administracją publiczną. Jednym z najczęstszych powodów dla którego UG Hyżne jest odwiedzany to wydawanie dowodów osobistych oraz dokumentów prawa jazdy. Urząd Gminy Hyżne pełni istotną funkcję koordynacji różnorodnych działań i projektów, które mają na celu rozwój gminy. Duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji w infrastrukturę, takiej jak modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa dróg czy tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak boiska sportowe czy place zabaw. Dodatkowo Urząd Gminy Hyżne angażuje się w usprawnianie transportu publicznego poprzez inicjowanie projektów związanych z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Hyżne został podzielony na różne wydziały, z których każdy odpowiada za konkretne dziedziny działalności. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Hyżnego jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, takie jak rejestracja pojazdów czy wydawanie dokumentów dotyczących prawa jazdy. Dla wygody mieszkańców, Urząd Gminy Hyżne umożliwia realizację wielu formalności online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania administracyjnych zadań związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Hyżnego wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Hyżnem składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Hyżne zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Hyżnego

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Hyżnem. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Hyżnem udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Hyżne

Liczba wyświetleń: 229Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS