Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Gmina Iwonicz-Zdrój

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Gmina Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – zobacz wydziały w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój. Kontakt z UG w Iwoniczu-Zdroju przez telefon i online. Gmina Iwonicz-Zdrój godziny otwarcia.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju możliwy jest na kilka sposobów. Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój kontakt realizuje między innymi poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju należy wysyłać na odpowiednią elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu. Pracownicy, którzy zajmują się obsługą klienta w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Oczywiście nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Inną formą pozwalającą na kontakt z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy Iwonicz-Zdrój. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie placówki. Należy pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia instytucji.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju są takie same jak godziny, w których obsługiwani są interesanci. Właśnie w tych godzinach możliwe jest skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Instytucja Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój jest otwarta we wszystkie dni robocze. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój jest zamknięty. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejsze zarezerwowanie osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój

Adres: Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Telefon: 13 435 02 12,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój:

 • Poniedziałek 7:00-17:00
 • Wtorek 7:00-15:00
 • Środa 7:00-15:00
 • Czwartek 7:00-15:00
 • Piątek 7:00-13:00

Gmina Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Iwonicz-Zdrój. Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Iwonicz-Zdrój. Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Iwonicza-Zdroju, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Iwoniczu-Zdroju. Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój prawo jazdy

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Iwonicza-Zdroju przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój

Liczba wyświetleń: 304Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS