Urząd Gminy Jasienica Rosielna – Gmina Jasienica Rosielna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Jasienica Rosielna – Gmina Jasienica Rosielna

Wydziały Urzędu Gminy Jasienica Rosielna. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Jasienica Rosielna oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Jasienica Rosielna kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Jasienica Rosielna, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Jasienica Rosielna kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Jasienica Rosielna. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Jasienica Rosielna jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Jasienica Rosielna.

Urząd Gminy Jasienica Rosielna godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Jasienica Rosielna godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Jasienica Rosielna jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Jasienica Rosielna godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Adres: Jasienica Rosielna 240, 36-220 Jasienica Rosielna

Telefon: (13) 430 60 33, (13) 430 60 32

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jasienica Rosielna:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-16:15
  • piątek 7:15-14:15

Gmina Jasienica Rosielna

Urząd Gminy Jasienica Rosielna to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Jasienica Rosielna. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Jasienica Rosielna obsługiwana przez Urząd Gminy Jasienicy Rosielnej zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Jasienica Rosielna ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Jasienicy Rosielnej. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Jasienica Rosielna pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Jasienica Rosielna jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Jasienicy Rosielnej, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Jasienicy Rosielnej.

Urząd Gminy Jasienica Rosielna podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Jasienica Rosielna podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Jasienica Rosielna nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Jasienica Rosielna wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Jasienica Rosielna obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Liczba wyświetleń: 155Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS